Điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch

0
1833
Quy hoạch thành phố

Xây Dựng Á Châu – Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 413/QĐ-TTg về việc điều chỉnh thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch tại Điều 1, Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 13/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Quy hoạch thành phố

Cụ thể, ông Trần Quốc Phương – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ phó Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Lê Quang Mạnh – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được phân công công tác khác.

Ông Phan Tâm – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Nguyễn Minh Hồng – nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lê Quang Tùng – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công công tác khác.

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Huỳnh Quang Hải – Thứ trưởng Bộ Tài chính được phân công công tác khác.

Ông Lê Minh Ngân – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay bà Nguyễn Thị Phương Hoa – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Tường Văn – Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay bà Phan Thị Mỹ Linh – nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng được nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đinh Trọng Thắng – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Thường trực Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch thay ông Vũ Quang Các – nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nghỉ hưu theo chế độ.

Bổ sung ông Trần Hồng Quang – Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.

Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch có trách nhiệm tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Luật Quy hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ.

Đôn đốc, điều phối, chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch; chỉ đạo công tác phối hợp giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ.

Xem thêm: Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam

Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan tại Nghị quyết số 11/NĐ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc thi hành Luật Quy hoạch và triển khai các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 của Chính phủ.

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here